(0)

Algemene vragen

Wij willen het veiligheidsinformatieblad (SDS/MSDS) voor een eerstehulpproduct met CE-merk.

Cederroths Eerste Hulpproducten met CE-merk zijn geklasseerd als medisch hulpmiddel (Medical Device) conform richtlijn 93/42/EEG. Voor dit type producten is geen veiligheidsinformatieblad vereist omdat het veilige gebruik van het product wordt gegarandeerd doordat voldaan wordt aan de eisen in de medisch-technische richtlijn.

Worden de producten onbruikbaar wanneer de houdbaarheidsdatum is verstreken?

De functie en ev. steriliteit van het product is gegarandeerd binnen de houdbaarheidstermijn, en is gebaseerd op gegevens uit houdbaarheidsstudies. Eventuele veranderingen na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum treden geleidelijk op, niet van de ene dag op de andere.

Voor steriele producten geldt dat de verpakking intact moet zijn omdat de steriliteit moet worden gegarandeerd. Cederroth adviseert echter de producten niet te gebruiken na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum

Is het eerstehulppaneel met een datum gestempeld (met houdbaarheidsdatum)?

Het Eerste Hulp Paneel is op zich niet gemerkt met een houdbaarheidsdatum, maar alle producten die op het paneel te vinden zijn, zijn dit wel. De reden dat het paneel geen houdbaarheidsdatum heeft, is dat het kan worden gevuld met nieuwe producten, dit betekent dat de datum wordt gewijzigd.

De producten op het paneel zijn geclassificeerd als medisch-technische producten, wat betekent dat zij de eisen in de medisch-technische richtlijn moeten volgen, waaronder de betreffende eisen in verband met de houdbaarheidsdatum.

Bevat Cederroths bloedstelpend verband een toevoeging ter bevordering van de stolling?

Nee, het bloedstelpende verband bevat geen toevoeging. Alleen het ontwerp van het verband zorgt ervoor, dat het geschikt is voor het gebruik zowel als drukverband als bescherming voor oppervlakkiger wonden.

Het bloedstelpende verband bestaat uit twee bandages en een absorberend kompres dat is vastgenaaid op de ene bandage. De losse bandage kan in een zak op het kompres worden gelegd om de druk op de verwonding te verhogen wanneer het verband rond het gewonde lichaamsdeel wordt gewikkeld.

Bevatten pleisters van Cederroth colofonium?

Al het materiaal in pleisters van Cederroth is geheel vrij van colofonium.

Bepaalde pleisters worden echter omgeven door beschermend papier. Alle papier kan zeer kleine hoeveelheden colofonium bevatten en het kan niet helemaal worden uitgesloten dat in deze gevallen colofonium door kan trekken in de pleister.

Kunnen Salvequick blauwe detecteerbare pleisters worden gedetecteerd door röntgendetectors?

De pleisters kunnen worden gedetecteerd door de meeste gebruikelijke metaaldetectoren op de markt, maar normaalgesproken niet door röntgendetectoren.

Hoe moeten pleisters worden bewaard?

Pleisters moeten donker, droog en op kamertemperatuur worden bewaard.

Bevatten pleisters van Cederroth latex?

Onze pleisters zijn helemaal vrij van latex. Het pakpapier waarin de pleisters verpakt zijn kan aan elkaar gelijmd zijn met een lijm op latexbasis. Een persoon die extreem gevoelig is voor kortstondig aanraking met latex moet daarom vermijden, de betreffende producten aan te raken.

Uitzondering hierop is de lange pleister die niet in dat papier is verpakt.

Bevat Savett Wound Cleanser conserveringsmiddelen?

Savett Wondreiniger (Wound Cleanser) bevat geen conserveringsmiddelen. Het product wordt gesteriliseerd bij de fabricage.

Kunnen de vochtige doekjes worden gebruikt als bescherming tegen griep?

Voor bescherming tegen griep wordt vaak en grondig wassen van de handen aanbevolen, ideaal genomen in combinatie met het gebruik van een op alcohol gebaseerde handreiniger als aanvulling.

Cederroth Alcogel en Savett Safety Skin Cleanser bevatten beide 70% alcohol.  Ze kunnen daarom na het handen wassen op dezelfde wijze worden gebruikt.

Wat bevat de oogdouche?

De vloeistof is een op water gebaseerde fysiologische zoutoplossing die gebufferd is met natriumboraat. De oplossing is isotoon (hetzelfde zoutgehalte als dat van het lichaam) en de pH is 7,5.

Wat gebeurt er nadat de het-best-gebruiken-voor-datum op een oogdouche is verstreken?

De houdbaarheidstermijn is erop gezet, waarbij we zijn uitgegaan van de tijd waarvoor wij houdbaarheidsgegevens over het product hebben en wij de functie hiervan kunnen garanderen. De vloeistof blijft steriel zo lang de barrière-eigenschappen van de flacon intact zijn.

De oogdouche heeft een houdbaarheid van 4,5 jaar, gerekend vanaf de productiedatum. Het is de langste houdbaarheidstermijn onder de verschillende oogspoelproducten die er op de markt te vinden zijn.

Wat adviseert u als opslagtemperatuur voor de oogdouche?

De oogdouche moet worden bewaard tussen +2 en +40°, zowel de flacon als de kartonnen doos zijn met deze informatie gemerkt.

Kan de oogdouche van Cederroth worden gebruikt voor kinderen onder de 3 jaar?

De oogdouche is bedoeld voor het uitwendige spoelen van het oog. De oplossing moet niet in grote hoeveelheden (verscheidene liters) worden ingeslikt. Wanneer de flacon wordt gebruikt voor een klein kind is het moeilijk te controleren of het kind de vloeistof tijdens het spoelen van de ogen niet inslikt.

Kleine kinderen zijn bij inslikken gevoeliger voor de vloeistof dan grotere kinderen en volwassenen. Het product wordt daarom niet aanbevolen voor kleine kinderen.

Als een klein kind een gevaarlijke stof in de ogen zou krijgen, moet men echter onmiddellijk beginnen te spoelen en niet aarzelen om water te gebruiken of het oogspoelmiddel dat er maar beschikbaar is, inclusief de oogdouche van Cederroth, omdat het risico op blijvend oogletsel anders groter is dan het risico op schade veroorzaakt door inname van het oogspoelmiddel.

Waarom moet men de flacon openen wanneer deze uit de wandhouder voor de oogdouche wordt getrokken?

De wandhouder met oogdoucheflacon is zo geconstrueerd dat het niet mogelijk is de flacon uit de houder te nemen zonder deze te verbreken. Het is ook een manier om te verzekeren dat de flacon niet rond slingert zonder dat deze een bepaalde plaats heeft, zodat iedereen weet waar deze is, als er zich een ongeluk zou voordoet.

Het moet ook niet mogelijk zijn een al geopende flacon terug te zetten. Dit om te vermijden dat een niet-steriele oplossing wordt gebruikt.

Waarom is een oogdoucheflacon niet voldoende om de 15 minuten die vereist zijn te spoelen, wanneer men een sterk bijtende stof in het oog heeft gekregen?

De oogdoucheflacon moet worden beschouwd als een aanvulling op vast geïnstalleerde oogdouches (aan te sluiten op het waterleidingnet). De oogdoucheflacon is bedoeld om snel te kunnen beginnen met spoelen. De stroom in de flacon moet voldoende groot zijn om effectief te kunnen spoelen.

Wanneer 500 ml voldoende zou moeten zijn voor 15 minuten, wordt de stroom zo zwak dat het spoelen ineffectief zou worden en bij langdurig spoelen zou de schade de tijd hebben om te verergeren. Wanneer er geen vaste oogdouche toegankelijk is, moeten er verscheidene flessen worden gebruikt.

Moet men contactlenzen verwijderen voordat men begint te spoelen met de oogdouche?

De aanbevelingen van de oogarts zijn, dat men moet proberen de lens zo snel mogelijk uit het oog te nemen. De tegenwoordige zachte contactlenzen bestaan voor een groot gedeelte uit water, om welke reden alle in water oplosbare bijtende stoffen ook in de lens oplossen.

De stoffen kunnen daar in de lens achterblijven en het oog aantasten en de schade verergeren als ze er niet worden uitgenomen. De barrière die de lens vormt, kan ook verhinderen dat de spoeloplossing het oog effectief spoelt. Gebruik een bescherming van de vingers om te verhinderen dat de stof deze aantast, wanneer de lenzen eruit genomen worden.

Wanneer de contactlens zo zeer is aangetast dat deze zich heeft vastgezet in het hoornvlies, moet men niet proberen deze er zelf uit te trekken maar dit door een arts laten doen. Spoel de hele tijd tijdens de rit naar het ziekenhuis.

Zijn uw pleisters op allergieën getest?

Pleisters worden gedefinieerd als een medisch-technisch product en vallen daarom onder EU-richtlijn 93/42/EEG. Alle medisch-technische producten die op de markt worden uitgezet, moeten een aantal testen hebben ondergaan, die aantonen dat zij veilig zijn voor gebruik op de huid. Wanneer aan deze eis wordt beantwoord, kunnen zij worden gemerkt als ”hypoallergeen”.

Dit garandeert echter niet dat een klein aantal personen niet een huidreactiekan krijgen wanneer zij pleisters gebruiken, op dezelfde wijze als een aantal personen allergisch is voor bepaalde etenswaren. Irritatie van de huid is echter meestal ook van zuiver mechanische aard en ontstaat wanneer de pleister wordt verwijderd en de bovenste huidlagen meekomen.

Uit wat bestaat een pleister en wat voor type lijm en materiaal gebruikt u in de verschillende pleistervarianten?

Over het algemeen kan worden gezegd dat een pleister bestaat uit een pleisterfilm die bedekt is met een fijn verdeeld kleefmiddel en een absorberend wondkussentje dat op de pleisterfilm gecentreerd is. De met lijm bestreken oppervlakken zijn bedekt door twee gedeeltelijk overlappende siliconenpapierstroken. De meeste pleisters liggen beschermd in een gesloten papieren zakje.

Waarom moet men een geopende oogdouche niet bewaren, ook als er vloeistof is overgebleven?

Wanneer een flacon wordt geopend is deze niet langer steriel. Na een tijd kan er bacteriëngroei ontstaan die verdere schade kan veroorzaken.